Om

Mina Åsikter, tankar, funderingar och idéer kring Sverige som samhälle och hur vi kan få ett bättre liv – Tillsammans.

Jo jag tänkte att.. eller kanske om.. näe.. det var nog ingen bra idé

  • Vad gör vi för fel?
  • Vad funkar mindre bra eller dåligt nu och varför?
  • Hur kan vi göra det bra eller bättre nu.
  • Hur kan vi göra det bättre för framtiden.